Matematyka

Matematyka dla większości uczniów jest sporym wyzwaniem. Jest ona jednym z najtrudniejszych przedmiotów, a problemy z jej zrozumieniem mają nie tylko umysły humanistyczne – jak podała CKE, w 2017 roku matury na poziomie podstawowym nie zdało 17 proc. uczniów liceów i aż 1/4 osób uczących się w technikach.
Matematyka stoi u podstaw ogromnej ilości dziedzin jej pochodnych, a prawidłowe rozumienie jej zasad jest kluczem do poznania nauk zarówno biologicznych, fizycznych, chemicznych, jak i na przykład logiki, a nawet teorii muzyki. Nie bez powodu nazywana jest królową nauk – z jej praktycznym stosowaniem spotykamy się niemalże bez przerwy, nie tylko w jej bezpośrednim użyciu, rozwija ona i uczy bowiem pewnych schematów myślenia i działania, niejednokrotnie przydatnych w sytuacjach życia codziennego. Zatem jeśli Twoje dziecko ma problemy z rozwiązywaniem zadań, zapamiętywaniem wzorów, albo nie rozumie niektórych matematycznych zagadnień lub po prostu – ma problemy z zaliczeniem przedmiotu czy egzaminu – zapisz je na korepetycje w Akcencie, aby sprawnie opanowało skomplikowany materiał i nawet w ostatnim momencie zdążyło przygotować się do nadchodzącego sprawdzianu czy egzaminu.

Z Akcentem możesz liczyć na właściwy wynik!

Korepetycje z matematyki w naszym Centrum Edukacji prowadzi Anna Szypuła – nauczycielka w szkołach oraz korepetytorka z ogromnym, 29-letnim zawodowym doświadczeniem, profesjonalnie przygotowana do wykładania tego przedmiotu. Żadna teoria, zagadnienie czy nawet najtrudniejsze z zadań nie ma dla niej tajemnic – matematyka pasjonuje ją od najmłodszych lat, ale największą satysfakcję czerpie z jej nauczania i postępów swoich podopiecznych. Jak sama mówi – ma swoje sposoby na każdego, i pracusia, i lenia, a zajęcia prowadzi w przyjaznej atmosferze i dostosowuje je do poziomu i predyspozycji ucznia. Dzięki korepetycjom w Akcencie Twoje dziecko nadrobi zaległości, prędko zrozumie nawet skomplikowany materiał, a co za tym idzie – zdobędzie lepsze oceny i nie będzie miał problemów z zaliczeniem jakiejkolwiek formy sprawdzenia jego wiedzy.