Język polski

Wyniki ostatnich badań społecznych są jednoznaczne – coraz więcej Polaków ma kłopot z napisaniem poprawnie dłuższej wypowiedzi lub czytaniem ze zrozumieniem. Spada również poziom wypowiedzi ustnych, a mowa potoczna ubożeje. Kultura multimediów i znaczna popularyzacja internetowych platform wideo sprawiły, że dzieci i młodzież bardzo trudno przekonać do czytania książek, w szczególności lektur, pisanych niejednokrotnie skomplikowanym, archaicznym już językiem. Jeśli więc Twoje dziecko ma problemy z opanowaniem zasad gramatyki, napisanie wypracowania sprawia mu kłopoty, a od czytania lektur ważniejsze stało się już nawet sprzątanie pokoju – zapisz go na korepetycje z języka polskiego w Akcencie. Przekonamy je, że poprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest podstawą wykształcenia, która daje możliwości budowania kariery zawodowej, a poznanie europejskiej sztuki i kultury kreuje światopogląd i poszerza horyzonty.

Korepetycje, przygotowanie do matury z języka polskiego – dlaczego Akcent?

Program korepetycji z języka polskiego przygotowany został tak, aby uczeń z pasją podchodził do nauki. Z pomocą naszej wykwalifikowanej kadry Twoje dziecko nie tylko nauczy się w prawidłowy sposób przelewać myśli na papier, zapamięta cechy i przedstawicieli poszczególnych epok literackich, nauczy się wyciągać prawidłowe wnioski z czytanego tekstu oraz interpretować poezję, ale również pozna wspaniały świat kultury i sztuki. Zajęcia prowadzone są tak, aby w jak najprzystępniejszy sposób przekazać uczniowi wiedzę teoretyczną i przedstawić ją na ciekawych przykładach tak, aby wzbudzić w nim chęć poszerzania wiedzy. Dzięki temu uczeń najlepiej zrozumie i zapamięta materiał, a kartkówka, sprawdzian, egzamin, a nawet całe trylogie nie będą mu straszne!